آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
1395/10/22 20:00

شرکت عمده میوه خشک در ایران

آیا در بین شهرهای مختلف ایران تفاوتی در میزان فروش میوه ی خشک شده توسط شرکت های عمده میوه ی خشک وجود دارد؟ این تفاوت های از چه چیزی نشئت می گیرد؟
در ایران فروش عمده میوه ی خشک طی چند سال اخیر توسعه فراوانی یافته است. در بعضی شهر های کشور به دلیل تقاضای بیشتر میزان فروش نیز بیشتر می باشد. از جمله ی این شهرها می توان به شهر قم و مشهد به دلیل موقعیت تاریخی و مذهبی، شهر اصفهان و شیراز به دلیل جاذبه های گردشگری و شهر تهران به دلیل پایتخت بودن و موقعیت ویژه اقتصادی نام برد. طبیعی است که میزان تقاضا و در نتیجه فروش انواع خشکبار و میوه ی خشک در این شهرها بیشتر باشد، بنابراین تمرکز شرکت های فروش عمده میوه ی خشک نیز در این مناطق از ایران بیشتر است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :